Bos Nieuw Wulven

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Choose your language

Recreatief bos in historische omgeving
Het bos Nieuw Wulven is een jong bos dat is aangelegd in een gevarieerd en historisch landschap. In het bos, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer, is veel ruimte voor recreatie en natuur.

Illustratie: Grasmus

Drasbos
Het zuidelijk deel van Nieuw Wulven ligt in een koegrond. Het maakt deel uit van de komgronden in de Kromme Rijnstreek. Dat betekent dat in de winter de grondwaterstand hoog is en soms aan het oppervlak komt. In de zomer daalt de grondwaterstand en bereikt aan het eind van het seizoen zijn laagste waarde. Dit deel staat bekend als het Drasbos. De oude ontginningssloten die zo'n duizend jaren hebben gefunctioneerd zijn duidelijk herkenbaar in het bos.

Illustratie: Kuifeend, Krakeend

Een bos in ontwikkeling
Het oudste gedeelte van het bos is zo'n tien jaar geleden aangelegd in verschillende sferen, zoals het Boogbos, het Kamerbos, het Drasbos en het Dwaalbos. Er zijn veel soorten bomen en struiken gebruikt bij de aanleg. Het bos is volop in ontwikkeling en biedt al een rijke variatie aan planten en dieren. Behalve verschillende vogelsoorten, zoals grasmus, blauwborst, tuinfluiter en zwartkop, komen hier ook reeën voor en amfibieën als de heikikker en de ringslang. De ringslangwerkgroep uit Houten legt hier jaarlijks broedhopen voor de ringslang aan.

Illustratie: Ringslang

Speelbos voor kinderen
Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om inde natuur te spelen. Er is daarom voor kinderen door de gemeente Houten in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeente Bunnik een speelbos aangelegd. Het bestaat uit verschillende speelplekken die geïnspireerd zijn op de geschiedenis, zoals Het Grote Fort. Verder kunnen kinderen zich in de “Wulfse Waterlinie” heerlijk uitleven in de natuur, zoals slootjespringen en hutten en bruggetjes bouwen, kortom, de kinderen kunnen hier hun fantasie de vrije loop laten.

Rijke geschiedenis
In het gebied zijn bewoningssporen aangetroffen uit de Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse tijd. Zo lieten de Romeinen hier de oude grenswal ofwel Limes achter en de resten van het Castellum Fectio, het huidige Fort Vechten. Dit fort ligt, evenals de de veel later gebouwde forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, op een veilige verhoging in een gebied dat geheel onder water kon worden gezet om de vijand buiten te houden.

Illustraties: blauwborst, cavalerist, legionaris, duizendguldenkruid, echte koekoeksbloem

Regels en honden
In het speelbos moeten de honden aangelijnd, in Het Grote Fort mogen ze niet komen. Op het overige terrein ten zuiden van de Zijlgraaf mag het hele jaar de hond los. In de rest van het gebied moet de hond aan de lijn tussen 15 maart en 15 juli. Voor activiteiten die afwijken van de toegangsregels moet een vergunning worden aangevraagd. Er mag op het terrein niet worden gebarbecued.

Voor meer informatie
www.staatsbosbeheer.nl
www.houten.nl (speelbos)
www.nieuwehollandsewaterlinie.nl (forten)
www. milieuwerkgroephouten.nl (ringslangen en vogels)

Bos Nieuw Wulven

Nearby recommendations

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Other sights

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
Twitter
Schuiven naar boven