niet af

Fort op de Ruigenhoeksedijk

Kader 1: De Nieuwe Hollandse Waterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie was van 1815 tot februari 1940 de hoofd defensielinie van ons land. De linie bestond uit een keten van 50 forten, 6 vestingsteden en 750 betonnen groepsschuilplaatsen, 88 miltrailleur-kazematten en vele militaire sluizen. De 85-kilometer lange Waterlinie liep midden door ons land, van Muiden aan […]

Schuiven naar boven