Geschiedenis

Kasteel de Haar

Landgoed Haarzuilens Landgoed Haarzuilens omvat het imposante Kasteel de Haar met haar kasteeltuinen, het dorp Haarzuilens en de omliggende landerijen. In het gebied is voor iedereen iets van zijn gading te vinden: kasteelbezoek, lekker wandelen of fietsen in de natuur en tussendoor even lunchen of picknicken. Kasteel de Haar Weinig kastelen in Nederland voldoen zó […]

Werkhuispoort

De in 1602 gebouwde renaissancepoort gaf toegang tot het door Evert van de Poll gestichte werkhuis ‘voor den Geenen die liever met arbeyden hare cost winnen als met ledighe bedelarie’. Het werkhuis werd in de 18de eeuw opgeheven en verhuurd voor verschillende functies. ‘voor degenen die liever met werken hun kost winnen dan met ledige (lege) bedelarij’ 

Schuiven naar boven