Natuur

Overvecht: van veenweidegebied tot woonwijk

Overvecht: van veenweidegebied tot woonwijk U bevindt zich in een in 2005 aangelegd veenweidegebied. Tot ongeveer 1960 was heel Overvecht een veenweidegebied en bestond het uit smalle stroken land, dijken en sloten. Het is ontstaan in de 12e en 13e eeuw door grootschalige ontginning van de toen nog woeste grond. Toen rond 1960 de woonwijk […]

Bruntenhoftuin

Bruntenhoftuin In het kader van het Europees Monumentenjaar 1975 is door de gemeente Utrecht de Bruntenhoftuin aangelegd. Het tuinontwerp heeft een zeventiende-eeuws karakter met een geometrisch patroon dat aansluit op de uit 1621 daterende ‘Kameren’ (huisjes). Bezoekers zijn welkom in de tuin wanneer het hek niet op slot zit. Respecteer de privacy van de bewoners.

Schuiven naar boven