Werkhuispoort

No markers found for this Travelers' map.
Please add some markers to your posts before using this shortcode.
Choose your language

De in 1602 gebouwde renaissancepoort gaf toegang tot het door Evert van de Poll gestichte werkhuis ‘voor den Geenen die liever met arbeyden hare cost winnen als met ledighe bedelarie'. Het werkhuis werd in de 18de eeuw opgeheven en verhuurd voor verschillende functies.

voor degenen die liever met werken hun kost winnen dan met ledige (lege) bedelarij' 

Werkhuispoort

Nearby recommendations

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Other sights

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
Twitter
Schuiven naar boven