Werkhuispoort

Werkhuispoort

De in 1602 gebouwde renaissancepoort gaf toegang tot het door Evert van de Poll gestichte werkhuis ‘voor den Geenen die liever met arbeyden hare cost winnen als met ledighe bedelarie’. Het werkhuis werd in de 18de eeuw opgeheven en verhuurd voor verschillende functies. ‘voor degenen die liever met werken hun kost winnen dan met ledige (lege) bedelarij’ 

Schuiven naar boven