Gelderpolderwetering in Groenekan

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Choose your language

Aanleg natuurvriendelijke oever Gelderpolderwetering in Groenekan

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft in 2013 / 2014 een natuurvriendelijke oever aangelegd langs de Gelderpolderwetering.

Een steile oever biedt amper leefmogelijkheden voor diverse planten, vissen en andere waterdieren. Bij een natuurvriendelijke oever is die ruimte er wel. Water- en oeverplanten trekken verschillende kleine waterdiertjes, vissen, insecten, vogels en zoogdieren aan die passen bij een sloot. Ze kunnen er voedsel zoeken, schuilen of zich voortplanten. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking.

De uitvoering van het project is gesubsidieerd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”.

Gelderpolderwetering in Groenekan

Nearby recommendations

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Other sights

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
Twitter
Schuiven naar boven