Fort Ruigenhoek

Fort op de Ruigenhoeksedijk

Kader 1: De Nieuwe Hollandse Waterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie was van 1815 tot februari 1940 de hoofd defensielinie van ons land. De linie bestond uit een keten van 50 forten, 6 vestingsteden en 750 betonnen groepsschuilplaatsen, 88 miltrailleur-kazematten en vele militaire sluizen. De 85-kilometer lange Waterlinie liep midden door ons land, van Muiden aan […]

Gelderpolderwetering in Groenekan

Aanleg natuurvriendelijke oever Gelderpolderwetering in Groenekan Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft in 2013 / 2014 een natuurvriendelijke oever aangelegd langs de Gelderpolderwetering. Een steile oever biedt amper leefmogelijkheden voor diverse planten, vissen en andere waterdieren. Bij een natuurvriendelijke oever is die ruimte er wel. Water- en oeverplanten trekken verschillende kleine waterdiertjes, vissen, insecten, vogels en […]

Schuiven naar boven