Vroedschap van Utrecht

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Choose your language

Nadat in 1636 de Utrechtse Universiteit was opgericht, besloot de Vroedschap van Utrecht in 1637 mede ten behoeve van de studenten een maliebaan aan te legen voor het paille-maillespel.
Dit besluit is vastgelegd in de resolutie van 6 februari 1637:

“‘s Maendachs den VI'en february

Is eenstemmich goetgevonden tot citrate deser stadt ende tot exercitie ende vermaeck van de borgers ende innewoonders mitsgaders andere dese stadt ende academie frequenterende te doen maecken en maillebaen.
Ende is daertoe bequaemst geoordeelt et Oudtwijkerveldt te weten ‘t landt streckende neffens de herberge ‘t Gulde Vlies achter ‘t bolwerck Lepelenburch tot een't padt van Outwijck ontrent de Gildbrugge.”

Vroedschap van Utrecht

Nearby recommendations

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Other sights

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
Twitter
Schuiven naar boven