Maliebaan

Vroedschap van Utrecht

Nadat in 1636 de Utrechtse Universiteit was opgericht, besloot de Vroedschap van Utrecht in 1637 mede ten behoeve van de studenten een maliebaan aan te legen voor het paille-maillespel. Dit besluit is vastgelegd in de resolutie van 6 februari 1637: “‘s Maendachs den VI’en february Is eenstemmich goetgevonden tot citrate deser stadt ende tot exercitie ende vermaeck van de […]

Schuiven naar boven