Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Choose your language

Pauluspoort

Het terrein van de in 1050 gestichte abdij van Sint Paulus was door een muur van de buitenwereld afgesloten. Alleen door de poorten kon het abdijterrein betreden worden. De oorspronkelijke poort lag ter hoogte van het huidige toegangshek aan de Hamburgerstraat. In de 16e eeuw werd recht tegenover de Lange Nieuwstraat een nieuwe poort gebouwd. Na het opheffen van de abdij in 1580 legde de stad in 1619 de Korte Nieuwstraat over het abdijterrein aan. De poort werd pas in 1838 gesloopt tijdens de verbouwing van het toenmalige gerechtsgebouw. De plaats van de poort is in het plaveisel aangegeven.

Pauluspoort

Nearby recommendations

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Other sights

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
Twitter
Schuiven naar boven