Sint Paulus

Pauluspoort

Pauluspoort Het terrein van de in 1050 gestichte abdij van Sint Paulus was door een muur van de buitenwereld afgesloten. Alleen door de poorten kon het abdijterrein betreden worden. De oorspronkelijke poort lag ter hoogte van het huidige toegangshek aan de Hamburgerstraat. In de 16e eeuw werd recht tegenover de Lange Nieuwstraat een nieuwe poort […]

Schuiven naar boven