Altaar van de Godin Viradecdis

No markers found for this Travelers' map.
Please add some markers to your posts before using this shortcode.
Choose your language

Latijn: Deae viradecdi cives Tungri et Nautae q vi sectionne consistunt v.s.m.l.

Verklaring: Aan de godin Viradecdis hebben de burgers van Tongeren en de schippers die te Vechten wonen hun gelofte ingelost, gaarne en met reden.

Votum Solvent Libentus Merito:

Dit is het Votum Solvent Libentus Merito dat aan de godin een altaar (wijsteen) zou worden gewijd wanneer hun opzet n.l. de opstond Claudius Civilis tegen de Romeinen slaagde.

Altaar van de Godin Viradecdis

Nearby recommendations

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Other sights

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
Twitter
Schuiven naar boven