Vispassage Lunetten IV

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Choose your language

 

Aanleg van 14 vispassages
In het watersysteem binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zijn barrières (niet of moeilijk vispasseerbare gemalen, stuwen, inlaten en dammen) aanwezig die een belangrijke belasting vormen voor de ecologie.In de tweede planperiode van de Kader Richtlijn Water (KRW 2016-2021) werkt HDSR aan het vispasseerbaar maken van minstens 14 kunstwerken. Door het oplossen van deze vismigratieknelpunten wordt een groot achterland ontsloten voor paal-, opgroeim

ogelijkheden en migratie van deze vissen.

Nut en noodzaak aanleg vispassages
Stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen een barrière voor vissen. Ze beperken het leef- en voedselgebied. Het aanleggen van vispassages zorgt voor een verbinding tussen buitenwater en polders, maar vergroot ook vooral het leefgebied van zogenaamde poldervissen. Een gevarieerde en gezonde visstand draagt bij aan een gezond ecosysteem en goede waterkwaliteit.

Werking vispassage
Bij dit inlaatwerk van de Hollandse Waterlinie is een verschil in waterpeil aanwezig van circa 50 centimeter. De vispassage bestaat uit 10 kamers met openingen waardoor water van hoof naar laag stroomt. De openingen tussen de kamers zorgen voor een peilverschil van 5 centimeter in elke kamer. Vissen kunnen met de stroom mee, maar zijn ook sterk genoeg om tegen deze stroom in te zwemmen. Met deze vispassage worden de grachten van de 4 lunetten verbonden met het watersysteem van de wijk Lunetten.

De uitvoering van het project is gesubsidieerd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”.

 

Vispassage Lunetten IV

Nearby recommendations

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Other sights

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
Twitter
Schuiven naar boven