Route Rotsoord, nr. 1: Helling

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Choose your language

Helling

De naam Helling is ontleend aan de diverse scheepswerfjes die hier tussen 1600 en 1850 schuiten van de helling lieten lopen of de helling optrokken voor reparatie. De Helling was de vaak moeilijk begaanbare weg of land naar alle bedrijvigheid aan de oostkant van de Vaartse Rijn.

Met name tussen 1400 en 1700 is hier hout opgeslagen en verwerkt, en werden stenen, tegels en dakpannen gemaakt. Er stonden merendeels eenvoudige huisjes, na 1850 bewoond door ongeschoolde arbeiders en handelaren in aardewerk van Duitse komaf. Tegen het spoort (aangelegd in 1845) stond een kapitale, in de nieuwe smaak gebouwde “huizinge” met koetshuis en stalling voor paarden, met uitzicht over de brug van Jeremie en de Kruisvaart. Het tamelijk diepe pand behoorde tot het type van de blokvormige 18e eeuwse huizen met een rondom doorlopend dak en monumentale schoorstenen op de hoeken.

Rond 1900 was het voorzien van een exotische dierentuin. De Oosterkade, eerder Oosterhelling genoemd, behoorde ook tot de Helling. In 1930 werd het talud vervangen door een kade.

Route Rotsoord, nr. 1: Helling

Nearby recommendations

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Other sights

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
Twitter
Schuiven naar boven