Metelerkamp-fundatie

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Choose your language

Metelerkamp-fundatie

Tot diep in de 19de eeuw werden door welvarende mensen woningen voor armen gebouwd. In 1844 stichtte mejuffrouw P.P.J. Metelerkamp hier vijf woningen met twee kamers.
Daarvan werden er echter drie (in de steeg) dubbel bewoond waardoor het eigenlijke aantal woningen op 8 kwam. Deze dubbel bewoonde woningen waren dus echte ‘kameren'.
Van buiten is die verdeling van de huizen niet te zien. De woninkjes waren bestemd voor arme, protestantse gezinnen, die bovendien ook nog een hoeveelheid gratis voedsel kregen.

Metelerkamp-fundatie

Nearby recommendations

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Other sights

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
Twitter
Schuiven naar boven