Julianabrug

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Choose your language

In de jaren Twintig van de vorige eeuw was op grondgebied van de gemeente Jutphaas (thans Nieuwegein) tegen de grens met Utrecht, hier gevormd door de Vaartsche Rijn, de nieuwe wijk Hoograven gebouwd.

Het verkeer van goederen en personen tussen Rivierenwijk en Hoograven geschiedde van Oudsher grotendeels met overhaal schuitjes. De bouw van een nieuwe brug werd met de ontwikkeling van de nieuwe wijken en het sterk toenemende verkeer onontkoombaar. De ligging van de gemeentegrens leidde tussen de gemeenten tot onoverbrugbare meningsverschillen over de financiering. Eerst met bijdragen van nabijgelegen bedrijven kwam de financiering rond en werd in 1931 met de bouw van een ophaalbrug begonnen.

De nieuwe brug werd veel gebruikt, maar was van het begin af aan te smal om een veilige passage te bieden. In 1934 werd op de brug de mede door zijn bestrijding van het drankmisbruik plaatselijk zeer bekende evangelistische broeder F. Alarm dodelijk aangereden. De verslagenheid in de buurt was groot en besloten werd om de straat die op de brug uitkwam voortaan de Broeder Alarmstraat te noemen.

De Julianabrug kon uiteindelijk het verder toenemende verkeer niet meer verwerken. In 1957 werd de brug gesloopt en daarvoor in de plaats kwam iets verderop de huidige Oranjebrug. De sloop van de brug inspireerde een wijkbewoner tot het hiernaast afgedrukte gedicht.

Op de foto is de feestelijk ingebruikneming van de brug in 1932 met de burgemeester van Jutphaas te zien; verder is op de andere foto op de voorgrond de Julianabrug te zien, terwijl op de achtergrond de net afgebouwde, nog openstaande, Oranjebrug zichtbaar is.

Julianabrug

Nearby recommendations

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Other sights

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
Twitter
Schuiven naar boven