Het Duitse Huis

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Choose your language

Het Duitse Huis

In 1346 bouwden de ridders en priesters van de ‘Hospitaalorde van St. Marie der Duitsers' hun klooster tussen de Springweg en de stadsmuur. De destijds vooral in het Oostzeegebied actieve orde had hier zijn hoofdhuis van de Noordelijke Nederlandsen, de zogenaamde Landcommanderij. In 1674 werd de kloosterkerk door een wervelstorm zo zwaar beschadigd dat hij werd afgebroken. De sacristie, het kloostergebouw, de kerk met bijgebouwen en de woning van de Landcommandeur bleven tot op heden bestaan. In 1811 werd het complex door de toenmalige Franse Regering in gebruik genomen als militair hospitaal. Onder koning Willem I werd het voor die tijd zeer moderne hospitaalgebouw langs het Geertebolwerk gebouwd. In 1990 verhuisde het Militair Hospitaal naar de Uithof. Na een grote restauratie nam de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, in 1995 weer haar intrek in het 15de-eeuwse Commandeurshuis op de hoek Springweg en Walsteeg. De overige gebouwen van het complex zijn inmiddels ook gerestaureerd en sinds 1999 iun gebruik bij Grand Hotel Karel V. In 1546/47 logeerde keizer Karel V (1500-1558) hier tijdens zijn verblijf in Utrecht.

Het Duitse Huis

Nearby recommendations

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Other sights

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
Twitter
Schuiven naar boven