Gedicht Anna Maria van Schurman

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Choose your language

Gedicht:

O Utreght, lieve Stadt hoe soud ick U vergeeten
Almosten ver van U mijn dagen sijn versleten
Tien mael op eenen dagh verhef ick uwen stadt
Die soo mijn oordeel lijt et al te boven gaet
Want als mijn trurigh herdt denckt aen die werde sielen
Die doen ic afschijt nam mijn om het herte vielen
Dan vlight mijn ziel daer heen en volght den sterken bant
Due al mijn toghten bint aent lieve vaderlant

Anna Maria van Schurman

Gedicht Anna Maria van Schurman

Nearby recommendations

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Other sights

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
Twitter
Schuiven naar boven