Het Academiegebouw

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Choose your language

Het Academiegebouw

Dit Academiegebouw werd in 1896 door de stad Utrecht aan de universiteit geschonken. Het is nog altijd haar ceremoniële hart, waar de grote academische plechtigheden plaats vinden. In de medaillons onder de gootlijst zijn de portretten van beroemde hoogleraren van vóór 1896 aangebracht.
Het gebouw is in de stijl van de neo-renaissance opgetrokken. Daardoor contrasteert het met de gotiek van het complex aan de Dom. Van dat complex zijn de Pandhof en de daarnaast gelegen Kapittelzaal of Aula door de stad aan de universiteit ter beschikking gesteld. Dat gebeurde in 1636, het oprichtingsjaar van de universiteit. In de Aula werden de eerste colleges gegeven. In 1579 werd hier de Unie van Utrecht gesloten. Een aantal Nederlandse gewesten bundelde in dit verdrag de krachten in de strijd tegen de Spaanse overheersing. Dat was het begin van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, voorloper van het huidige koninkrijk.
Het wapen an de Universiteit Utrecht stelt een stralende zon voor met het stadswapen in het midden. Het omschrift luidt: Sol Justitie Illustra Nos (Zon der Gerechtigheid, verlicht ons).

Het Academiegebouw

Nearby recommendations

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Other sights

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
Twitter
Schuiven naar boven