Tegelkunst

ABC Straat

Thomas van Nijkercken Deken van het St. Janskapittel, liet een deel van zijn vermogen na ten behoeve van deze stichting. De fundatie is in 1551 bij testament opgericht ten bate van de ‘huisarmen’ In 1895 beschikte de fundatie over vijf vrijwoningen, waarvan vier in de ABC-straat De woningen aan de ABC-straat werden in 1964 verkocht […]

Schuiven naar boven