Claustraal Huis

Claustraal Huis van een Kanunnik van de Dom

De geestelijken (kanunniken) van de Dom bewoonden claustrale huizen. Dit waren veelal grote vrijstaande huizen met tuinen. Het torenvormige deel van dit claustrale huis stamt uit ca. 1400. omstreeks 1500 werd de gepleisterde vleugel eraan toegevoegd. De traptoren aan de achterzijde dateert uit het midden van de 17de eeuw en verving een trap aan de […]

Schuiven naar boven